เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Printer Barcode)

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode Label Printer / Barcode Sticker Printer) เป็น อุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์บาร์โค้ด, ข้อความ หรือรูปภาพลงไปยังสติ๊กเกอร์ เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดนิยมใช้กันในงานหลากหลายประเภท เช่น การทำสติ๊กเกอร์รายละเอียดสินค้า, การทำสติ๊กเกอร์ สคบ., การทำสติ๊กเกอร์ติดข้อมูลการส่งของ (ผู้รับ-ผู้ส่ง), การติดเครื่องหมายการรับประกัน, การติดยี่ห้อสินค้า, การติดทรัพย์สิน, การติดราคา, ฯลฯ

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการทำงานออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ เครื่องพิมพ์แบบ Thermal Transfer Printer และเครื่องพิมพ์แบบ Direct Thermal Printer
    1. เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์แบบ Thermal Transfer จะใช้ความร้อนในการละลายสารเคลือบหมึกพิมพ์ริบบอนเพื่อให้ไปติดอยู่บนตัวสติ๊กเกอร์ ซึ่งเครื่องพิมพ์ประเภทนี้จะได้รับความนิยมมากกว่าเครื่องพิมพ์ในแบบ Direct Thermal เพราะข้อมูลต่างๆบนตัวสติ๊กเกอร์จะอยู่ได้คงทนนานกว่า
    2.เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์แบบ Direct Thermal จะมีลักษณะการทำงานคนละแบบกับเครื่องพิมพ์แบบ Thermal Transfer คือจะไม่มีการใช้หมึกพิมพ์ริบบอนในขั้นตอนการผลิต แต่จะเป็นการใช้ความร้อนทำปฏิกิริยากับเคมีบนตัวสติ๊กเกอร์แบบ Direct Thermal โดยตรงเพื่อให้เกิดข้อความต่างๆแทน ซึ่งเครื่องพิมพ์ชนิดนี้จึงมีข้อจำกัดที่จะต้องใช้สติ๊กเกอร์แบบ Direct Thermal ในการทำงานร่วมกันเท่านั้น และข้อมูลบนตัวสติ๊กเกอร์จะเลือนหายไปตามกาลเวลาเร็วกว่าเครื่องพิมพ์ที่ใช้หมึกเป็นตัวกลาง

New

GP-6200D

GP-6200D Gprinter เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Barcode Label Printer เครื่องปริ้นท์ใบปะหน้า LAZADA / SHOPEE

Powered by MakeWebEasy.com