เงื่อนไขการดาวน์โหลด
สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมประยุกต์โดยผู้ใช้ทั่วไป

หมายเหตุถึงผู้ใช้ทั่วไป: หนังสือฉบับนี้เป็นสัญญาตามกฎหมายระหว่างท่าน (บุคคลทั่วไป หรือ ผู้หนึ่งผู้ใด ในที่นี้ต่อไปเรียกว่า “ท่าน”) และบริษัท ไพร์มเมทริคซ์ จำกัด สำหรับสินค้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ และ/หรือข้อมูล รวมถึงคำอธิบายประกอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ (“โปรแกรม”) ก่อนทำการติดตั้ง คัดลอก หรือใช้งานในแบบอื่นใดกับโปรแกรม ท่านจะต้องยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ หากท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ กรุณากดช่องยอมรับที่ปรากฏข้างล่าง หากท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ กรุณากดช่องปฏิเสธและท่านจะไม่สามารถทำการติดตั้งโปรแกรมได้

การอนุญาตให้ใช้. เอปสันอนุญาตให้ท่านติดตั้งและใช้โปรแกรมเป็นการส่วนบุคคล โดยไม่จำกัด ซึ่งอนุญาตเป็นการเฉพาะ ท่านอาจจะทำการคัดลอกโปรแกรมตามที่สมควรเพื่อจุดประสงค์ในการเก็บสำรองหรือเก็บรวบรวม โปรแกรมหมายความรวมถึงส่วนประกอบของโปรแกรม สื่อใด ๆ สำเนาทั้งหมดที่ท่านได้ทำขึ้นและการเปลี่ยนระบบ ปรับปรุงรุ่นโปรแกรม ปรับปรุง ส่วนเพิ่มเติม และสำเนาของโปรแกรมที่อนุญาตให้ท่านใช้โดยเอปสันหรือผู้จัดจำหน่ายในนามเอปสัน เอปสันและผู้จัดจำหน่ายในนามเอปสันขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหลายมิใช่มอบให้โดยทั้งหมด

สิทธิอื่น ๆ และข้อจำกัด. โปรแกรมนี้อนุญาตให้ใช้โดยเป็นหนึ่งเดียว และส่วนประกอบของโปรแกรมไม่อาจแยกออกจากกันได้ ท่านตกลงที่จะไม่พยายามที่จะวิเคราะห์ถอดระบบ ตัดทอน แยกส่วนหรือพยายามกระทำการอื่นใดเพื่อที่จะวิเคราะห์รหัสต้นฉบับของโปรแกรม ท่านจะไม่ขาย ให้เช่า จัดจำหน่าย ให้อนุญาตต่อไปแก่ผู้อื่น หรือให้ยืมโปรมแกรมแกบุคคลอื่น อย่างไรก็ตามท่านอาจโอนสิทธิทั้งหมดของท่านที่จะใช้โปรแกรมแก่ผู้อื่นหรือนิติบุคคลใด ๆ โดยการโอนสัญญานี้ โปรแกรม รวมถึงสำเนาทั้งหมด โปรแกรมดังเดิมและรุ่นปัจจุบันให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว และท่านจะไม่ครอบครองซึ่งสำเนา รวมถึงสำเนาที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ท่านตกลงที่จะไม่ติดตั้งโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นการง่ายต่อการเข้าสู่โปรแกรมผ่านทางเครือข่ายสาธารณะ เช่นอินเตอร์เนท หรืออินทราเนท

สิทธิในโปรแกรม. กรรมสิทธิ์ สิทธิความเป็นเจ้าของ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในหรือที่มีอยู่ต่อโปรแกรมยังคงเป็นของ บริษัท ไพร์มเมทริคซ์ จำกัด โปรแกรมได้รับการปกป้องโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิแห่งประเทศประเทศไทย และสินธิสัญญาลิขสิทธิระหว่างประเทศ ทั้งนี้รวมถึงกฎหมายและสนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ไม่มีการโอนซึ่งกรรมสิทธิหรือสิทธิความเป็นเจ้าของในโปรแกรมแก่ท่านและการอนุญาตให้ใช้นี้ไม่ได้หมายความถึงการขายซึ่งสิทธิในโปรแกรมดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ลบหรือเปลี่ยนแปลงงานลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนหรือหมายเหตุการใช้ส่วนบุคคลใด ๆ บนสำเนาของโปรแกรม บริษัท ไพร์มเมทริคซ์ จำกัด และผู้จัดจำหน่ายในนาม บริษัท ไพร์มเมทริคซ์ จำกัด ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหลายมิใช่มอบให้โดยทั้งหมด

บริษัท ไพร์มเมทริคซ์ จำกัด

ยอมรับ Download Matrix Easy Store  (โปรแกรมขายหน้าร้าน)

ยอมรับ Download Matrix Store Pro (โปรแกรมร้านอาหาร)

ยอมรับ Download MatrixPhone (โปรแกรมร้านมือถือ)

ยกเลิก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้