Marix Store Pro

โปรแกรมร้านอาหาร โดยทั่วไปตามมาตรฐาน จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน หลัก ๆ คือ ระบบหลังร้าน ระบบแคชเชียร์ (Cashier) ระบบสั่งอาหาร (Take Order) ในแต่ระบบจะทำงานเชื่อมข้อมูล ถึงกันทั้งหมด แต่ทั้งนี้ทางลูกค้าบางธุรกิจ อาจใช้ระบบหลังร้าน + ระบบแคชเชียร์ (Cashier) ร่วมกันแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า ในแต่ธุรกิจ 

ระบบหลังร้าน Back Office

เป็นส่วนที่โปรแกรมจะมีการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ 

 • ฐานข้อมูลซึ่งประเภท แบ่งออกได้เป็น เมนูอาหาร วัตถุดิบ แล้วอื่น ซึ่งในแต่ละส่วนแบ่งออกได้เป็นกลุ่มย่อย ๆ ออกมาได้ไม่จำกัด 
 • ระบบลูกหนี้ 
 • ระบบเจ้าหนี้ 
 • ระบบสต็อกสินค้า 
 • การตั้งค่าสิทธิการใช้งาน
 • รายงานรูปแบบต่าง ๆ  การตั้งค่า
 • การตัดสูตรสินค้า + การผลิตสินค้า
 • รูปแบบเอกสารที่สามารถออกแบบเองได้


ระบบแคชเชียร์ Cashier

เมนูนี้ จะเป็นกระบวนการทำงานของการใช้งานที่ควมคุม การบริการหน้าร้านของร้านอาหาร

 • กลุ่มของเมนูอาหารสามารถ จัดเรียงกลุ่มสินค้าได้อย่างอิสระ
 • แต่ละกลุ่มสินค้ารองรับเมนูอาหารได้ไม่จำกัด
 • เปิด/ปิด โต๊ะ, รวมโต๊ะ, แยกโต๊ะ ทำงานได้ง่ายได้
 • การสั่งอาหาร สามารถ แก้ไขชื่อสินค้า ราคา ได้ตามต้องการ
 • การรับเงิน สามารถรองรับได้หลายรูปแบบ เงินสด คูปอง บัตรเครดิต หรือสามารถร่วมกันได้
 • รองรับส่วนลด ในรายการและท้ายบิล ทั้งแบบจำนวนเงิน หรือ เปอร์เซ็นต์
 • การรวมบิล, แยกบิล Spilt Bill สามารถทำได้ง่ายดาย
 • การยกเลิกรายการอาหาร ยกเลิกใบเสร็จ กำจัดสิทธิการใช้งานเฉพาะสิทธิ 


ระบบสั่งอาาหาร Take Order

เมนูนี้ จะเป็นกระบวนการทำงาน คล้ายเมนูแคชเชียร์ แต่จะไม่มีเรื่องการเก็บเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง

 • รองรับการทำงาน 2 ภาษา
 • ทุกครั้งก่อนการสั่ง อาหารหรือทำรายการต่าง ๆ ให้ Login ก่อนเพื่อเช็คผู้ใช้งาน
 • รองรับการทำงาน กับเครื่องทุกรูปแบบ ที่ทำงานผ่าน Windows ทั้งหมด เพื่อสะดวกกับการสั่งอาหารของพนักงาน
 • เปิด/ปิด โต๊ะ, รวมโต๊ะ, แยกโต๊ะ ทำงานได้เหมือนแคชเชียร์
 • การสั่งอาหาร สามารถ แก้ไขชื่อสินค้า ราคา ได้ตามต้องการ
 • ส่วนเมนูการยกเลิก ต่าง ๆ จะ จะเป็นส่วนของ แคชเชียร์ที่สามารถใช้งานได้

จุดเด่นของ Matrix Store Pro 

 • ง่ายและสะดวก ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน โปรแกรมสามารถติดตั้ง และเริ่มใช้งานได้ทันที โดยได้รับการฝึกสอนการใช้งานโปรแกรมจากทีมงานคุณภาพ
  - รองรับการทำงานในทุก Windows
 • รูปแบบและสีสันที่ดูสบายตาเมื่อทำงานแล้วจะไม่ทำให้ท่านรู้สึกเบื่อ
 • รายงานสรุปและสถิติ - สามารถจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำทั้งรายงานระบบการขายสินค้า และระบบซื้อสินค้า ทั้งหมด
  - การพิมพ์เอกสารแบบต่าง ๆ สามารถออกเองได้ โดยทางทีมงาน เป็นคนจัดการให้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสรุปค่าอาหาร ใบสรุปรอบ ใบยกเลิกรายการ
 • ลดงานของเจ้าของกิจการ โดยเจ้าของกิจการไม่จำเป็นมานั่งหน้าร้าน เพื่อมาเฝ้าดู พนักงานของตัวเอง
 • ทำงานได้หลากหลาย – ในการสั่งอาหาร สั่งออกเครื่องพิมพ์ได้มากถึง 6 เครื่องพิมพ์ โดยพิมพ์ออกได้ทั้งรวมรายการ และแยกรายการ
  - รองรับคำนวณ Service Charge ได้ตามต้องการ ทั้งแบบคิดภาษี และไม่คิดภาษี
  - การคำนวณภาษี ได้ทั้งแบบรวมไว้ในสินค้า และคิดหลังรวมจำนวนเงินทั้งหมด
 • ปลอดภัย ด้วยระบบประมวลผลการทำงานของ โปรแกรมที่ให้ความแม่นยำสูงสุด รูปแบบการจำกัดสิทธิการใช้งาน สำหรับเมนูสำคัญ ๆ เพื่อป้องกันการทุตจริต


ตัวอย่างรายงานต่าง ๆ

.

.

                                                                                                                    

 • ปลอดภัย ด้วยระบบประมวลผลการทำงานของ โปรแกรมที่ให้ความแม่นยำสูงสุด
  - การจำกัดสิทธิการใช้งานได้ทั้งระบบ
 • ค่าใช้จ่ายต่ำ สามารถควบคุมสินค้า ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ คุ้มค่าต่อการลงทุน ใช้งานโปรแกรม ดังนั้นจึงให้ธุรกิจของคุณลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง แซงคู่แข่ง
  - ไม่มีค่าบริการรายปี 
 • มีความสามารถสูง – ด้วยระบบความยืดหยุ่นที่โปรแกรมมีทำให้สามารถรองรับการทำงานได้หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้ตามความต้องการ
 • การคำนวณที่แม่นยำ – ตัวโปรแกรมเป็นโปรแกรมสำหรับคำนวณสต็อกจึงมีความแม่นยำในการประมวลผลสูงส่งผลให้การคำนวณในเรื่องต่างๆ แม่นยำและมีประสิทธิภาพ เช่น กำไรขาดทุน ,ยอดสต็อก เป็นต้น
 • ความรวดเร็ว – ด้วยการทำงานที่ง่ายสะดวกและไม่ยุ่งยากในการใช้งาน ทำให้การขายเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นส่วนที่โปรแกรมจะมีการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ 

 • ฐานข้อมูลซึ่งประเภท แบ่งออกได้เป็น เมนูอาหาร วัตถุดิบ แล้วอื่น ซึ่งในแต่ละส่วนแบ่งออกได้เป็นกลุ่มย่อย ๆ ออกมาได้ไม่จำกัด 
 • ระบบลูกหนี้ 
 • ระบบเจ้าหนี้ 
 • ระบบสต็อกสินค้า 
 • การตั้งค่าสิทธิการใช้งาน
 • รายงานรูปแบบต่าง ๆ  การตั้งค่า
 • การตัดสูตรสินค้า + การผลิตสินค้า
 • รูปแบบเอกสารที่สามารถออกแบบเองได้