Software

สินค้าทางบริษัทจำหน่ายสินค้า หลักใน  4 รูปแบบ
*** ส่วนที่ธุรกิจมีความต้องการ ที่แตกต่างหรือมากขึ้นกว่าในรายละเอียดนี้ ทางลูกค้าสามารถติดต่อพูดคุย เพื่อให้ทางเราได้จัดทำระบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

โปรแกรม MatrixPhone >> โปรแกรมขนาดเล็ก สำหรับร้านมือถือ โดยเฉพาะ

โปรแกรม MatrixEasyStore ICE >> โปรแกรมขนาดเล็ก สำหรับธุรกิจ โรงน้ำแข็ง

โปรแกรม MatrixEasyStore  GAS >> โปรแกรมสำหรับ ร้านส่งแก๊ส และปั้มแก๊ส