Software

สินค้าทางบริษัทจำหน่ายสินค้า หลักใน  4 รูปแบบ
*** ส่วนที่ธุรกิจมีความต้องการ ที่แตกต่างหรือมากขึ้นกว่าในรายละเอียดนี้ ทางลูกค้าสามารถติดต่อพูดคุย เพื่อให้ทางเราได้จัดทำระบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

โปรแกรม MatrixPhone >> โปรแกรมขนาดเล็ก สำหรับร้านมือถือขายส่ง โดยเฉพาะ มีระบบ ซื้อสินค้า ขายสินค้า ดูข้อมูลยอดโป๊วหน้าร้าน เหมาะสำหรับร้านขายส่งมือ โดยเฉพาะ

โปรแกรม MatrixEasyStore ICE >> โปรแกรมขนาดเล็ก สำหรับธุรกิจ โรงน้ำแข็ง ที่รองรับงานหน้างาน ระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ Stock ระบบวางบิลใบแบบโรงน้ำแข็งโดยเฉพาะ


โปรแกรม MatrixEasyStore  GAS >> โปรแกรมสำหรับ ร้านส่งแก๊ส และปั้มแก๊ส ระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ ระบบ Stock ระบบจ่าย - คืน ถังแก๊ส เพื่อเก็บ Stock ถังเฉพาะบุคคล