วิธีการสำรองข้อมูล โปรแกรม

การสำรองข้อมูลโปรแกรม

1. เปิดโปรแกรม BackUp บนหน้า Desktop หรือ ตอนจะกดปุ่มปิดโปรแกรม จะมีข้อความถาม สำรองข้อมูล ก่อนหรือไม่

backup.jpg


2 . เลือกตำแหน่งที่ต้องการสำรองข้อมูล ควรเลือก Drive : D (ที่ไม่ใช่ OS ของ Windows)

3. แล้วกดปุ่ม Back Up จะขึ้นหน้าจอ Command สีดำ ขึ้นมาแล้วจะได้ไฟล์ ตามชื่อ DataBase ตามด้วยวันเดือนปีเวลา โดยไฟล์จะมี 
    นามสกุล .bak

*** การสำรองข้อมูล คือสำรองข้อมูลทั้งหมดของโปรแกรม ซึ่งกรณีคอมพิวตอร์ เสียสามารถนำ ไฟล์นี้ ไป Restore และใช้งานต่อได้ทันที อย่างไรการสำรองข้อมูล ควรนำไฟล์ออกมาเก็บด้านนอกด้วย เช่น FlashDrive หรือ External หรือ Cloud เป็นต้น เพื่อป้องกัน Harddisk เสียทั้งลูก