เครื่องอ่านบาร์โค๊ด Youjie YJ3300

 เครื่องอ่านบาร์โค้ด YouJie 3300 หัวอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์เส้นเดียว สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้กำหนดเป้าหมายสำหรับสแกนบาร์โค้ดได้ถูกต้องมากยื่งขึ้น การประมวลผลส่งข้อมูลทำได้รวดเร็ว YouJie 3300 เหมาะสำหรับร้านค้าปลีก, การขนส่งและการจัดการโลจิสติก, การติดตามตัวอย่าง การควบคุมสินค้าคงคลัง เครื่องอ่านบาร์โค้ด หรือ เครื่องสแกนบาร์โค้ด YUJIE 3300 เครื่องอ่านบาร์โค้ดคุณภาพ อ่านบาร์โค้ดได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ สามารถสแกนบาร์โค้ดที่มีชนาดยาวได้เป็นอย่างดี เช่น บาร์โค้ดไฟฟ้า ประปา บัตรเครดิต บิลชำระค่าสินค้า บริการต่างๆ ฯลฯ

Specification

ระบบการอ่าน : Laser Single line

ต้นกำเหนิดแสง :  Visible Laser Diode 650 nm ± 10 nm

ความเร็วในการอ่าน : 72 scan lines/second

กันกระแทก : Designed to withstand 1m drops

การเชื่อมต่อ : USB  (Option PS2, RS232) 

ขนาดตัวเครื่อง : 110mm x70 mm x 153mm

ระยะทดสอบการตก :Designed to withstand 1m drops

รองรับอุณหภูมิการใช้งาน:   0°C - 40°C