เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ CODE SOFT TP-3250llL

เชื่อมต่อเครือข่ายที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และไม่ใช่แค่ “การพิมพ์แล้วหายไป” เมื่อมีการสูญเสียสัญญาณ
TP- 3250IIL ถูกสร้างขึ้นด้วยมาตรฐาน 100M / 10M Base/T ส่วนการติดต่อของการ์ดเครือข่ายที่ให้การเชื่อมต่อเครือข่ายที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และลดเวลาการพิมพ์ที่ล่าช้า โดยใช้วิธีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ทั้งหมดให้เข้ากันได้ดีกับการใช้งานที่กว้างขึ้น

Specification