หัวเรื่อง 1

  • 5 ช่องธนบัตร แบบปรับได้ พร้อมที่หนีบแบบพลาสติก
  •  6-7 ช่อง เหรียญ (ปรับได้)
  •  เชื่อมต่อการสั่งงานผ่าน Serial RS232 พร้อมชุด12V DC จาก Computer
  •  ลิ้นชักเก็บเงินขนาดเล็ก รูปแบบสวยงาม
  •  ลูกล้อรางเลื่อนขนาดใหญ่เพื่อการเลื่อนลิ้นชักที่ง่ายขึ้น
  • ความสมดุลลงตัวของทุกส่วน

    Specification