จอแสดงผล POSIFLEX PD-2800

Posiflex Customer Display PD-2800 หน้าจอแสดงผลสินค้า แบบสองบรรทัด รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Port USB
แสดงผลมีมุมการมองที่กว้างเรื่องแสง สามารถปรับเอียงและหันทิศทางได้ ลูกค้าจึงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน


Specification