จอสัมผัส POSIFLEK TM-7117

  • จอ ขนาด  17.0" นิ้ว การเชื่อมต่อ USB 
  • ความละเอียดสูงสุด  1280x1024
  • จอสัมผัสระบบ Reisitive
  • การแสดงผล : TFT LCD