หน้าแรก

ระบบ POS คืออะไร ??

POS คือ Point Of Sale จุดขายสินค้า รวมกันตั้งแต่ อุปกรณคอมพิวเตอร์ (POS) เครื่องยิงบาร์โค้ด(SCANNER) เครื่องพิมใบเสร็จรับเงิน(PRINTER SLIP)  ลิ้นชักเก็บเงิน(CASHDRAWER) เครื่องแสดงรายการสินค้า (DISPLAY)

บริษัทของเรา " ไพร์มเมทริคซ์" จัดจำหน่าย ระบบ POS ทั้งหมด ตั้งแต่ งาน Software & Hardware